Bedöma skicket

Mycket fin husbil - men vad menas egentligen?

Att bedöma och beskriva skicket

Vår bedömning av skicket på begagnade husbilar grundar sig i en mångårig erfarenhet och kunskap. Den är dock alltid till en viss del subjektiv, en hel del handlar om helhetsintryck, vissa saker/lösningar/färger tycker man om – och vissa tycker man inte om. Men vi försöker bortse från det och fokusera på “hårdvaran”.

Husbilar är generellt fina om man jämför dem med person- eller transportbilar av motsvarande ålder. Naturligtvis ger en ren och välputsad husbil ett bättre intryck än en illaluktande och ostädad – så en hel del kan fixas med bara såpa och borste.

Mycket kan sägas om lukt i husbilar. Unken mögellukt brukar innebära problem, men viss dålig lukt kan komma från avloppet eller vattensystemet och kan lätt fixas med tankrengöring.

Vissa husbilar luktar “av sig själv” – det beror på vissa material som används i byggprocessen, inget att göra åt, men det är sällan riktigt obehagliga lukter.

Sedan har vi den magiska “nybilslukten” – få människor tycker att nya husbilar luktar annat än fantastiskt. Lukten försvinner dock inom några år.

Lukt av djur och rök är en rätt komplex problem och kan tyvärr ofta maskeras med kemiska medel – så det är inte alltid lätt att säga om husbilen är rök/djur fri. Är man kraftigt allergisk så får man undersöka det själv.

Generellt använder vi en femgradig skala, separat för in – och utsida:

Insida:

5 – bilen är i nyskick. Inga, eller mycket små skador inne.

4 – bilen är fin, luktar inte illa, inga skador som kräver reparation. Små märken på inredning, kanske viss slitage på golv i hytten/bodelen. Viss matthet på bordsytor/arbetsytor i köket.

3 – viss synlig slitage på inredning. Kanske några sprickor i fönster (ej läckage), missfärgningar på textiler, kanske saknas det någon mörkläggningsdetalj. Kanske viss lukt som kan vädras. Kanske icke-professionell installation av tillbehör. Bilen kan användas direkt men det märks att den inte är ny.

2 – viss reparationsbehov. En del av inredningen måste kanske bytas, repareras, målas om. Kanske lukt som inte lätt kan vädras. Någon enstaka system måste fixas/uppgraderas. Bilen kan användas efter viss omsorg, eller med vissa restriktioner.

1 – husbilen är ett reparationsobjekt. Flera system behöver fixas/uppgraderas. Tyg kan vara slitna, kanske rivmärken. Bilen kan inte användas utan omfattande renovering. Ofta äldre bilar med okänd status (det är dyrt att undersöka ordentligt).

Utsida:

5 – nyskick. Inget annat än någon enstaka stenskott eller motsvarande i lacken och vindrutan. Alla plaster hela och i rätt färg.

4 – utsida fin, dock kan det finnas mindre kosmetiska skador – mindre grenmärken i fönster och plåt, någon liten spricka i plaster bak eller på sidan.

3 – ok, mindre omfattande skador – kanske någon spricka i fönsterplasten, missfärgningar/sprickor i karossplaster, kanske vissa mindre plaster som fattas. Kanske mer omfattande stenskott i plåten, eller mindre buckla. På underredet viss synlig rost (ej rostskador). Inga skador som kräver omedelbar reparation, endast kosmetiska skador.

2 – Synliga skador på karossen – större plastskador, saknade bitar, icke-fungerande lås, bucklor. Takluckor som kanske måste bytas, tätningen kompletteras. Bilen kan användas, men behöver viss omsorg för att se bra ut.

1 – reparationsobjekt. Kan inte användas som husbil utan reparation. Ofta äldre bilar med okänd status (det är dyrt att undersöka ordentligt).

Ibland blir det lite svårt att dra gränser mellan betyg – då använder vi “plus” eller “minus” för att “pricka in” betyget.

Den bedömningsskalan kommer vi att använda i annonser och vid telefonkontakt framöver, och hoppas att den hjälper till att bilda första uppfattning om husbilen.

Nedan ser Ni några exempel på skador och vår bedömning:

807_360_270.jpg

Skrapmärke på sidan

Finns inget annat då är betyget 4, finns fler/större märken då 3. Repor i plåten mm kan naturligtvis påverka plåtens motståndskraft mot röst - och kanske tyder på större påkörningar/lagningar. Repor i plast - är oftast bara kosmetika.

Ärgade/fula/rostiga fälgar

Tekniskt inga större problem, men det allmänna intrycket sjunker. Det är dock mycket vanligt med fula fälgar på mycket fina husbilar. Om bilen är fin annars – då är bedömningen 4, annars sjunker betyget med 1.

812_360_270.jpg
809_360_270.jpg

Små sprickor i plasten bak

Är bilen några år så är de så gott som oundvikliga. Några hårsmå sprickor ger kanske 5 minus eller 4 plus i betyg, saknas det småbitar eller är sprickorna stora och synliga, då 4, 4 minus. Är det påkörning med bitar som saknas och spruckna plaststycken (men tät kaross) då är det 3. Är det hål i karossen då är det 2, eller 1 vid omfattande skador.

Märke i bordsskivan

Ett litet märke påverkar kanske inte betyget, men större märke/flera märken ger betyget 4, eller 4 plus om bilen är fin annars. Matta bords- och arbetsytor, slitna kanter osv ger 4 minus, eller 3. Lös bordskiva, skåp som saknar beslag, trasiga gångjärn, fläckiga tyg ger betyg 2. Fuktskadad inredning – betyg 1.

810_360_270.jpg
813_360_270.jpg

Lagningar/hemmafix

Alla husbilar behöver underhåll och viss mått av “hemfix” får man acceptera på äldre husbil. Hantverket bör dock verka bra för betyg 4. Snyggt lagade småskador, vettigt monterade tillbehör ger betyg 4. Fula lagningar (fel färg, mönster) eller installationer (många lösa kablar, oisolerade kopplingar, hål i inredningen, stora bultar i väggen osv) ger betyget 3. Uppenbara fel (olämpliga material, bristfällig fuktisolering osv) ger betyget 2 eller 1 vid omfattande problem.

Tumregel: husbilar upp till 5 år får normalt betyg 5, mellan 5-10 år betyg 4 plus, 10-15 år gamla betyg 3 plus eller 4, över 15 år betyg 3.

Avvikelser noteras i annonseringen. Men det finns naturligtvis 20-år gamla husbilar som får betyg 4 plus och 5 år gamla med betyg 3, eller 3 minus…