Garantier hos oss

Trygghet när husbilen inte funkar

Om garantier hos oss

På marknaden förekommer olika sorters garanti-begrepp, och samma begrepp inte nödvändigtvis innebär samma sak hos olika företag. Nedan försöker jag sammanställa de varianter som vi på Solhem Husbil AB använder oss av:

Nybilsgaranti. Nya svensksålda bilar omfattas av nybilsgaranti – oftast 2 år från första registrering. Den innebär att alla fel som beror på material eller tillverkning – åtgärdas utan kostnad för kunden, med undantag för slitagedelar (lampor, vattenpump, säkringar, batterier mm). Nybilsgarantin består av två delar – “bildelen”: drivlinan, hytten, hjul osv som garanteras av chassisleverantören (t.ex Fiat, Citroen, Peugeot, VW) och bodelen: allt som har med “hus” – funktionerna att göra, som garanteras av oss, eller den ursprungliga svenska leverantören. Observera – privatimporterade bilar inte omfattas automatiskt av nybilsgaranti på bodel. Däremot brukar bildelen omfattas av viss garanti hos Fiat till exempel enl EU-regelverk.

Funktionsgaranti. Det är ett åtagande från oss att vi garanterar att alla system i husbilen fungerar. Det omfattar bodelens utrustning som den levererades från fabriken t.ex värmepanna, takluckor, elsystemet mm. Omfattar inte automatiskt tidigare eftermonterad multimedia (TV, backkamara, stereo) om inte monteringen genomfördes av oss eller av oss godkänd firma. Funktionsgaranti omfattar inte kosmetiska fel och inte normalt slitage och slitagedelar som lampor, säkringar, vattenpump, batterier, inte heller frostskador som inträffade efter leverans.  Normal slitage är också åldersberoende. En ny husbil förväntas vara i toppskick, en 15 år gammal husbil förväntas vara rätt sliten. Exempel – läckande kran omfattas av funktionsgaranti men inte fula fläckar på duschgolvet.

Trafiksäkerhetsgaranti. Bilen Ni köper av oss skall vara trafiksäker.  Trafiksäkerhetsgarantin gäller alla system som berör bilens trafiksäkerhet: bromsar, styrning, hjulupphängning, strålkastare, ljudsignal, däck mm. Inte slitagedelar (lampor, säkringar, bromsklossar, batterier mm), inte bilens elektronik, inte drivlinan. Exempel – trasig handbroms omfattas av trafiksäkerhetsgarantin, trasig turbo omfattas inte. ABS-lampa ja, motorlampa – nej. Vid tveksam bedömning – det är besiktningsföretagets uttalande som gäller. Säger bilprovningen att t.ex. däck måste bytas – då gäller garantin. Går bilen genom besiktningen – då betraktar vi den som trafiksäker.

Fukt eller Täthetsgaranti. Frivillig åtagande från tillverkare av klassiska husbilar (ej vans eller plåtisar). Förutsätter årliga godkända fuktkontroller. Ger kunden rätt till gratis åtgärd i fall fuktskador uppstår under garantitiden. 
Exempel – fuktutslag vid karosskarv medför gratis reparation, fuktskador på grund av krock eller av kunden felaktigt monterat tillbehör gäller inte.

Är bilen köpt hos oss, kontakta oss alltid först för garantiåtgärd, det är inte säkert att andra leverantörer kan eller får åtgärda husbilen på garantin.

Tänk även på att de flesta försäkringsbolag erbjuder motorförsäkring och liknande som kan vara till hjälp om större fel inträffar.

Vi försöker naturligtvis alltid hjälpa våra kunder – så kontakta oss även om garantin gått ut – vi kan ha tips eller kontakter som underlättar.